Navigation

Oświadczenie poselskie z okazji 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej

Dnia 3 maja 2018 r. mija 170 lat od dnia proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej.
To wyjątkowa i chlubna, choć mało znana karta historii Polski.

Rzeczpospolita Mosińska została ogłoszona w Mosinie jako niepodległa republika polska przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w czasie wielkopolskiej Wiosny Ludów. Objęła dzisiejsze podpoznańskie gminy Mosinę, Kórnik oraz Stęszew. Na wydanym wówczas dokumencie widniała pieczęć z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem „Polska powstająca”. Wolne państwo polskie w Mosinie przetrwało krótko. Zakończyło swój byt po kilku dniach po przegranych starciach zbrojnych pod Rogalinem i Trzebawem.

Z wdzięcznością wspominamy działaczy i żołnierzy Rzeczypospolitej Mosińskiej: adwokata i powstańczego dowódcę Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, a także członków mosińskiego Komitetu Narodowego: nauczyciela Wojciecha Rosta, krawca Antoniego Adamskiego, piwowara Stanisława Stefanowicza, garncarzy Jan Kordylewskiego i Antoniego Ruszkiewicza. Powstańcy mosińscy dobrze przysłużyli się Polsce.

Rzeczpospolita Mosińska, choć przetrwała krótko, pozostaje jednym z symboli nieustannych dążeń Narodu Polskiego do suwerenności i niepodległości!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz